Boyutsal

Kalite Kontrol / GDT

3boyutlu ölçümlendirme (Optik tarama) sonucu veya herhangi bir ölçüm cihazından alınan nokta bulutu ve/veya STL datanın CAD modeli ile karşılaştırılması, oluşan farklılıkların raporlanması ile kalite kontrol hizmeti verilmektedir. Özellik ile serbest formlu parçaların ölçüsel kalite konrolünde CAD modelleme referansı alınarak yapılacak olan raporlamalarda kullanılmaktadır. CMM sistemlerinde formlu yüzeylerin ölçümlendirilmesinde yaşanan hassasiyet ve zaman kaybı optik tarama ile çok hızlı ve hassas bir şekilde aşılmaktadır.